Štítky

Celkem 141 štítků

turistika

turistika

Turistika je sport, koníček, spočívající v krátkodobém cestování a poznávání prostředí, krajiny, památek, zvyků a lidí. Turista se vrací zpět na místo svého obvyklého pobytu.

lezení

lezení

Lezení nebo "horolezení" je druh sportu, záliba, životní styl, nebo dá se říci i poslání. Všechna odvětví lezení mají společného např. pohyb či postup ve vertikálním terénu. Pro jednotlivá odvětví lezení existují specifická pravidla.

hory

hory

Pohoří nebo hory, jsou skupiny hor obklopených nížinou. Do pohoří patří celá část krajiny převyšující nížinu, tedy nejen vrcholky, ale i také sedla, údolí a plošiny. Pohoří mohou být vzájemně oddělena horskými průsmyky, řekami.